Kiikan koulu

Kiikan koulu on perusopetuksen alakoulu, jossa on luokat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan. Lisäksi koulussa toimii pienryhmä. Oppilaita koulussa on 137.

Kiikan koulu toimii lähikouluperiaatteen mukaisesti ja siellä kehitetään ja kokeillaan aktiivisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Kiikan koulun ympäristö on täydellinen alakoulun toimintaan. Pihapiirissä on urheilukenttä, pururata, metsää ja talvisin hiihtoladut sekä luistelukaukalo.

Lisätietoja:
Kiikan koulu